2. paket

Sportska masaža – obuhvaća sljedeće tehnike:
1. Duboka mišićna dekontrakcija – Gestal tehnika
2. Pasivni stretching

 

Našim polaznicima nudimo mogućnost da se educiraju u smjeru holističkog pristupa klijentima. Individualno se prilagoditi problematici svake osobe.

Na taj način kroz drugi paket ciljano rješavamo probleme bolova i blokova u mišićima. Moramo znati da je sve povezano i da samo znanjem više tehnika i holistički uspijevamo pomoći našim klijentima.

Nakon završenog tečaja polaznici su osposobljeni za pripremu i provođenje sportske masaže cijelog tijela.

1. Duboka mišićna dekontrakcija – Gestal tehnika
Masoterapijska tehnika koja putem specifičnih, dubokih, sporih i progresivnih manualnih zahvata (gdje koristimo laktove i podlaktice), dovodi do promjene napetosti u mišićnim fascijama, do relaksacije, duboke mišićne dekontrakcije do stimulacije krvnog optoka i metabolizma, sa značajnim doprinosom u poboljšanju posture.

2. Pasivni stretching
Povratiti pravilnu posturalnu ravnotežu putem reprogramacije osteo-muscularne osovine, pasivnog stretching-a mišića, te oslobađanja i manipulacije zglobova
Dobiveni rezultat je prvenstveno na energetskom nivou, te u osjećaju blagostanja i posturalnog uravnoteženja klijenta. U poboljšanju elasticiteta zglobova, revitalizaciji unutrašnjih organa i endokrinog sustava, te generaliziranoj limfnoj drenaži. Zahvaljujući vježbama stretching-a mišića, dovodimo do “cijeđenja” limfnih kapilara, žila i žlijezda, koje se nalaze u samom mišiću, kao i onih koje se nalaze u trbušnoj šupljini.

Vikend predavanja: Teoretski i praktični dio
Metode rada: Predavanja, prikaz, PP

Predavači: Sandra Skoblar,bacc.physioth. predavač i trener, Jasna Tićak Mihajlinović, predavač i trener

Uvjet za pohađanje: Svi zainteresirani koji se profesionalno ili privatno žele upoznati sa gore navedenim tehnikama

Certifikat: Nakon praktične provjere znanja polaznici dobivaju certifikat o završenom tečaju SPORTSKE MASAŽE, sa navođenjem svih tehnika.

Početak tečaja: __. __ . 2017.
Upis: U tijeku! Za rane prijave 10% popusta
Trajanje: 26 sati (teorijskog i praktičnog dijela)
Cijena: 1995,00 kn
Mjesto održavanja: Lovran – Hotel Vila Eugenia Zagreb – …

Ispuniti prijavnicu ovdje.

Polaznici će naučiti specifične pokrete masaže, gore navedenih tehnika masaža – te kako te pokrete kombinirati s obzirom na stanje klijenta, problematiku i njegove želje.