Dubinska mišićna dekontrakcija – GESTAL


Masoterapijska tehnika koja putem specifičnih, dubokih, sporih i progresivnih manualnih zahvata (gdje koristimo laktove i podlaktice), dovodi do promjene napetosti u mišićnim fascijama, do relaksacije, duboke mišićne dekontrakcije do stimulacije krvnog optoka i metabolizma, sa značajnim doprinosom u poboljšanju posture.

Područja učenja:

  • Osnove zapadnih holističkih tehnika i osnove Gestal tehnike
  • Osnove anatomije i fiziologije lokomotornog sustava sa posebnim osvrtom na lokacije, polazišta i hvatišta mišića i mišićnih skupina na ekstremitetima i trupu, te njihove funkcije
  • Teorijske osnove, definicija i učinci ručnih tehnika masaža, indikacije i kontraindikacije
  • Vrste i opis djelovanja pojedinih ručnih pokreta masaža
  • Prikazi pokreta i vježbe svih navedenih masaža po regijama i cijelog tijela (leđa, noge, trbuh, ruke, vrat).

Vikend predavanja:               teoretski i praktični dio

Metode rada:                         predavanja, prikaz, vježbe

Predavači:                              Sandra Skoblar,bacc.physioth. predavač i trener, Jasna Tićak Mihajlinović, predavač i trener

Certifikat:                               Nakon praktične provjere znanja polaznici dobivaju certifikat o završenom tečaju

In-house: da (samo za grupu – 4 osobe)

Početak tečaja:

  __. __ . 2017.

Upis:

  u tijeku!  Za rane prijave 10% popusta

Trajanje:

  18 sati (teorijskog i praktičnog dijela)

Cijena:

  1.680,00 kn

Mjesto održavanja:

  Lovran – Hotel Vila Eugenia -Zagreb – …


Ispuniti prijavnicu ovdje.

Polaznici će naučiti specifične pokrete masaže, gore navedenih tehnika masaža – te kako te pokrete kombinirati s obzirom na stanje klijenta, problematiku i njegove želje.

Poseban je naglasak na prepoznavanju lokalnog statusa u mišićima koji se procjenjuje prije i tijekom masaže. Polaznici će naučiti kako uraditi dekontrakciju ili opuštanje mišića u hipertonusu, posljedično otkloniti višak tekućine, mliječne kiseline, toksina i pridonijeti bržem oporavku osoba koje su u intenzivnom treningu kao i kod amatera.