MIŠIĆNI EKVILIBRIJ – Deep pressure tehnika (BTM) i Deep transverse friction tehnika


Tehnika koja direktno djeluje na mišićni sustav, a putem specifičnih manualnih zahvata omogućuje izolaciju i djelovanje na pojedine mišiće i time stimulaciju istih, poboljšanje mišićnog tonusa, smanjenje napetosti, stimulaciju krvnog i limfnog optoka i pojavu difuzne hiperemije.  Sa velikim doprinosom  u rješavanju neestetskih pojava i poboljšanja posture.

Tehnika koja je neizostavni dio sportskih tehnika masaža kao, izuzetno važna kako kod anti-celulitnih tretmana, ciljanog tretmana kod sportaša, problematika kralježnice i dr., sa velikim doprinosom  u rješavanju neestetskih pojava i poboljšanja posture.

Područja učenja:

  • Osnove zapadnih holističkih tehnika i osnove pasivnog stretching-a
  • Osnove anatomije i fiziologije lokomotornog sustava sa posebnim osvrtom na lokacije, polazišta i hvatišta mišića i mišićnih skupina na ekstremitetima i trupu, te njihove funkcije
  • Teorijske osnove, definicija i učinci ručnih tehnika masaža, indikacije i kontraindikacije
  • Vrste i opis djelovanja pojedinih ručnih pokreta masaža
  • Prikazi pokreta i vježbe svih navedenih masaža po regijama i cijelog tijela (leđa, noge, trbuh, ruke, vrat).

Vikend predavanja:               teoretski i praktični dio

Metode rada:                         predavanja, prikaz, vježbe

Predavači:                              Sandra Skoblar,bacc.physioth. predavač i trener, Jasna Tićak Mihajlinović, predavač i trener

Certifikat:                               Nakon praktične provjere znanja polaznici dobivaju certifikat o završenom tečaju PASIVNOG STRETCHING-A

In-house: da (samo za grupu – 4 osobe)

Početak tečaja:

  __. __ . 2017.

Upis:

  u tijeku!  Za rane prijave 10% popusta

Trajanje:

  8 sati (teorijskog i praktičnog dijela)

Cijena:

  995,00 kn

Mjesto održavanja:

  Lovran – Hotel Vila Eugenia – Zagreb – …


Ispuniti prijavnicu ovdje.

Polaznici će naučiti specifične pokrete masaže, gore navedenih tehnika masaža – te kako te pokrete kombinirati s obzirom na stanje klijenta, problematiku i njegove želje.